فراز و فرود تولید نخبه در ایران؛ دربارۀ سحابی و بازرگان

گزارش منصوره محمدی، خبرنگار گروه سیاست هم میهن، از سخنرانی مقصود فراستخواه در بیست و دومین سالگرد یدالله سحابی

متن کامل

رئالیسم عاملانه

نظریه رئالیسم عاملانه به ما همچنان نوید می‌دهد که جامعه ایران به رغم همه سختی‌های راه و موانع درونی، هنوز در تب و تاب تحول و توسعه هست  و  رو به سوی آینده دارد. پروژه شکست خورده‌ای نیست فایل صوتی                

متن کامل

نقد مناسک‌گرایی

چگونه در یک دولت دینی و در یک جامعه بشدت مناسک‌گرا، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی می‌تواند پایمال بشود و بزرگترین جنایت‌ها روی بدهد؟

متن کامل

هیچ امید آماده‌ای آنجا نیست…

گفت‌وگوی هدی هاشمی و فرانک جواهری با مقصود فراستخواه

متن کامل