آیدکس‌2024 کرمان تقلایی با دست‌های بسته

گفتگوی محمد لطیف کار با مقصود فراستخواه دربارۀ مرکزگرایی در ایران

متن کامل

ایران‌شناسی یعنی فهم قواعد نهادیِ «جریان زندگی و آرامش در ایران»

بحث مقصود فراستخواه در نشست رونمایی کتاب ایران‌شناسی

متن کامل

امید در ایران مناقشه‌برانگیز شده است

گفت‌و‌گوی فرانک جواهری و هدی هاشمی با مقصود فراستخواه

متن کامل

فراز و فرود تولید نخبه در ایران؛ دربارۀ سحابی و بازرگان

گزارش منصوره محمدی، خبرنگار گروه سیاست هم میهن، از سخنرانی مقصود فراستخواه در بیست و دومین سالگرد یدالله سحابی

متن کامل