متفرقه

3 مورد

هر ملتی برای آزادی باید دوندگی بکند

فایل صوتی بحث مقصود فراستخواه در نشست دوشنبه‌های همخوانی و هم‌اندیشی کتاب

متن کامل

روایتی جدید از افسانه دیو و پری؛ علم دینی در برابر علم جهانی

 نقد دکتر مهدی گلشنی دربارۀ «امکان و امتناع علم دینی»

متن کامل