رویدادها

18 مورد

آموزش در ایران؛ راه حل و مسأله

مشق امشب و بحثی با شرکت مصطفی ملکیان، نعمت فاضلی و مقصود فراستخواه جمعه 16 تیر 1402 ساعت 4 تا 7 عصر

متن کامل

دیدار….

ما دانشجویان قدیم و جدید هرکدام قصه‌ای داریم با استادمان.

متن کامل