گفتارها

50 مورد

در این بخش می‌خوانید:

دربارۀ هشتک «من وکالت می‌دهم» و مابقی قضایای مؤلمه ایران‌مان

در ایران دو سنت تاریخی شکل گرفته است: سنت سلطنت و سنت روحانیت.

متن کامل

عوام‌سالاری یا مردم‌سالاری؛ و مسأله توسعه در ایران

بحث کوتاه مقصود فراستخواه   مردم به صورت تودۀ مبهم در خدمت رؤسای عوام، پوپولیست‌ها و موج‌سواران قرار می‌گیرند. پایداری توسعه در ایران وقتی است که مردم به خودشان سازمان اجتماعی بدهند؛ از طریق نهادهای مدنی، سمنی، حرفه‌ای، صنفی، تخصصی، محلی، شهری، استانی و ملی. توسعه از تجمیع و تجمع همین قابلیت‌ها و کیفیت‌های انسانی […]

متن کامل

درستکاری علمی

بحث فراستخواه در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

متن کامل

ایراد در چیدمان نهادی ماست که جامعه را دوقطبی می‌کند

ساختارهاست که رفتارهای اجتماعی را مختل می سازد و مردم را در برابر مردم قرار می دهد

متن کامل

کنشگران ایرانی و زیستْ قدرت؛ «چگونه سوژه های اداره پذیر شده ایم»

فایل صوتی بحث مقصود فراستخواه در پنل برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مورخ 21 تیر 1401

متن کامل