گفتارها

52 مورد

در این بخش می‌خوانید:

شش نیایش در جشن تیرگان ایران 1403 (به مناسبت اولین نتایج رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، تیر 1403)

انتخاب پزشکیان، پیروزی پویش تحول­‌خواهی و توسعه، و مایۀ سربلندی جامعه ایرانی است. آخرین امیدهای زخم خوردۀ منتقدان ساختار حاکم دوباره لختی لنگر انداخت. بخش مهمی از این منتقدان، بیرون حکومت ودر جامعه مدنی کوشیدند و بخشی از ناقدان نیز اتفاقا در فضاهای بین جامعه ودولت در رده های کارشناسی واداری و مدیریت های پایه […]

متن کامل

دربارۀ هشتک «من وکالت می‌دهم» و مابقی قضایای مؤلمه ایران‌مان

در ایران دو سنت تاریخی شکل گرفته است: سنت سلطنت و سنت روحانیت.

متن کامل

عوام‌سالاری یا مردم‌سالاری؛ و مسأله توسعه در ایران

بحث کوتاه مقصود فراستخواه   مردم به صورت تودۀ مبهم در خدمت رؤسای عوام، پوپولیست‌ها و موج‌سواران قرار می‌گیرند. پایداری توسعه در ایران وقتی است که مردم به خودشان سازمان اجتماعی بدهند؛ از طریق نهادهای مدنی، سمنی، حرفه‌ای، صنفی، تخصصی، محلی، شهری، استانی و ملی. توسعه از تجمیع و تجمع همین قابلیت‌ها و کیفیت‌های انسانی […]

متن کامل

درستکاری علمی

بحث فراستخواه در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

متن کامل

ایراد در چیدمان نهادی ماست که جامعه را دوقطبی می‌کند

ساختارهاست که رفتارهای اجتماعی را مختل می سازد و مردم را در برابر مردم قرار می دهد

متن کامل