معرفی و نقد کتاب

16 مورد

مسألۀ معنا؛ بازاندیشی انتقادی معنای زندگی در ایران معاصر

ناشر: بنیاد سهروردی تورنتو_کانادا سال چاپ: پاییز ۱۴۰۲ مؤلف:حسین جمالی‌پور    این اثر تلاش می‌کند مسئله معنای زندگی در ایران معاصر را به بحث بگذارد. مضمون این کتاب مسائلی همچون تنهایی، آزادی، هویت، معناجویی زنان، فرهنگ مصرفی، معمای زندگی و بسیاری مسائل دیگر است که با تکیه بر علومی همچون جامعه‌شناسی، فلسفه، روانشناسی و عرفان […]

متن کامل

نقد و بررسی کتاب کنشگران مرزی از منظر جامعه شناسی، اقتصاد و تاریخ

گزارش محسن آزموده از نقد و بررسی کتاب کنشگران مرزی

متن کامل