نوشتک‌ها

50 مورد

هبوط دوم آغاز شده… آه از زمانه‌ای که جهان حاوی پیامی برای ما نباشد

باید با مرگ نیز بسادگی از پای نیفتاد… با تنی بی سر تقلایی تا دم آخر داشت..باید همراه  با ضجه­ های  نیچه ­ای های های گریست… هبوط دوم آغاز شده … آه از زمانه ­ای که جهان حاوی پیامی برای ما نباشد؛ از بیرون مجهز و از درون خالی. نشانه ای نرسد. دیگر، جهان به ما […]

متن کامل

شرارت

چارۀ شرارت در شرایط بشری، موقوف به مهار قانونی قدرت است.

متن کامل

«تمامی‌خواهی» یعنی این؛ خانه اندیشمندان و ادامه مصائب علوم انسانی در ایران

متأسفانه تمامی‌خواهی در ایران هفت دریا نیز بیاشامد سیر نمی‌شود. کل جامعه و زندگی و فرهنگ را، و دانشگاه ها را و مدارس را و حوزه عمومی علم را  به قلمرو مستعمراتی خود و در تصاحب  ایدئولوژی خود در آورده اند اما هنوز دندان طمع  از یک خانه کوچکی نمی‌کنند. «خانه اندیشمندان علوم انسانی» در این سالها از نادر فضاهایی […]

متن کامل

جامعه مدنی مستقل و قوی، منشأ ثبات، استمرار، توسعه و مصونیت کشور است

این را از احمد اشرف نقل می‌­کنم: فتحعلی‌شاه به سرجان مَلکُم گفت: قدرتی که من دارم یک قدرت واقعی ­است و این­ را شما در انگلستان و مقامات بالا ندارید. اما تفاوت ما و حکومت شما این است که اگر من به رحمت ایزدی بپیوندم، سنگ روی سنگ بند نمی­شود همه به جان هم می‌افتند؛ […]

متن کامل