سخنرانی

168 مورد

فراز و فرود تولید نخبه در ایران؛ دربارۀ سحابی و بازرگان

گزارش منصوره محمدی، خبرنگار گروه سیاست هم میهن، از سخنرانی مقصود فراستخواه در بیست و دومین سالگرد یدالله سحابی

متن کامل

رئالیسم عاملانه

نظریه رئالیسم عاملانه به ما همچنان نوید می‌دهد که جامعه ایران به رغم همه سختی‌های راه و موانع درونی، هنوز در تب و تاب تحول و توسعه هست  و  رو به سوی آینده دارد. پروژه شکست خورده‌ای نیست فایل صوتی                

متن کامل

ریشه‌های گفتمانی احساس امنیت یا ناامنی در مدرسه و دانشگاه

سخنرانی مقصود فراستخواه در در پنل “امنیت روانی، مدرسه و دانشگاه” 

متن کامل

جلال حاوی یک آگاهی نیهلستی بود و تقلایی برای عبور از پوچی این عالم

فایل صوتی بحث مقصود فراستخواه در نشست چهلم از دوره وضعیت تفکر در ایران معاصر با عنوان «ما و میراث فکری جلال آل‌احمد»

متن کامل