سخنرانی

154 مورد

دولت به جای حمایت از تعلیم و تربیت، به دنبال مداخله در تعلیم و تربیت است

نشست نقد و نظر دنیای اقتصاد آموزش «ملک طلق» دولت است در نخستین گام از این نشست، مقصود فراستخواه به این سوال پاسخ داد که میان نظام آموزش عالی ایران و نظام آموزش عالی مدرن چه تشابهات و تمایزاتی وجود دارد. این صاحب‌نظر که در موسسه پژوهش و آموزش عالی به عنوان استادتمام مشغول به […]

متن کامل

دیدگاه استاد مصطفی ملکیان و دکتر نعمت‌الله فاضلی دربارۀ «اخلاق در ایران، بین زمین و آسمان»

گزارش تصویری:   استاد مصطفی ملکیان           دکتر نعمت الله فاضلی            مقصود فراستخواه  

متن کامل

رابطه ایرانیان با قدرت

نشست فرهنگستان علوم برای معرفی کتاب کنشگران مرزی  «کنشگران مرزی»، مفهومی تازه در نظریات جامعه‌شناسی و دانش علوم انسانی و اجتماعی ایران پایه‌گذاری کرده است.  کنشگران مرزی انواع گوناگون آدم‌هایی هستند که به صورتهای متنوع ودر سطوح مختلف در فاصله‌ها و شکاف‌های میان دولت و جامعه تردد می‌کنند و دست به کارهایی می‌زنند.  محمد فاضلی، […]

متن کامل

کنشگری مرزی شهروندان و نهادهایشان در جهت پیگیری حقوق خویش

گزارش آژانس خبری نصر از نشست تخصصی سازمان‌های مردم نهاد و امکان کنشگری مرزی تقویت سازمان اجتماعی  و مدنی و ان‌جی‌اویی شهروندان و توسعه قابلیتهای شهروندی آنها  برای کنشگری مرزی مؤثرتر در جهت پیگیری حقوق شهروندی در کارگاه  امکان‌های کنشگری مرزی بحث شد: شهروندان با استفاده از نهادهای مدنی  و ان‌جی‌اویی و محله‌ای و از […]

متن کامل

زیستن در زمانه دشوار

سخنرانی مقصود فراستخواه در مدرسه تردید

متن کامل

خصیصه‌های جمعیتی و زیستبومیِ کسب و کار در ایران و مسألۀ پایداری

بحث مقصود فراستخواه در همایش بین‌المللی پایداری کسب و کار

متن کامل