گفتگوها

191 مورد

نقد مناسک‌گرایی

چگونه در یک دولت دینی و در یک جامعه بشدت مناسک‌گرا، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی می‌تواند پایمال بشود و بزرگترین جنایت‌ها روی بدهد؟

متن کامل

هیچ امید آماده‌ای آنجا نیست…

گفت‌وگوی هدی هاشمی و فرانک جواهری با مقصود فراستخواه

متن کامل

دربارۀ مبانی نظری بیانیه روزنه‌گشایی

گفتگوی فرهاد فخرآبادی با مقصود فراستخواه

متن کامل

اصرار سیستم به مستعمره سازی زیست جهان ایرانی

بخش سوم گفت‌وگوی روزنامه شرق با مقصود فراستخواه   در ایران یک چگالی بحرانی به وجود آمده است مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق»، به نسبت ایرانیان با اعتراض، روحیه معترض آنها و همچنین کنشگری در دوران اعتراض و پسااعتراض اشاره کرده و تأکید دارد که اگر صدای جامعه شنیده نشود، شرایط مستعد […]

متن کامل