گفتگوها

183 مورد

اصرار سیستم به مستعمره سازی زیست جهان ایرانی

بخش سوم گفت‌وگوی روزنامه شرق با مقصود فراستخواه   در ایران یک چگالی بحرانی به وجود آمده است مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق»، به نسبت ایرانیان با اعتراض، روحیه معترض آنها و همچنین کنشگری در دوران اعتراض و پسااعتراض اشاره کرده و تأکید دارد که اگر صدای جامعه شنیده نشود، شرایط مستعد […]

متن کامل

سبک‌های زندگی متکثر شده، و فرهنگ ایرانی نیز مستعد دیگرپذیری، حاکمان اما اصرار بر یک‌جور زندگی دولت خواسته

گفتگوی اختصاصی جماران با مقصود فراستخواه دربارۀ علل و ابعاد مهاجرت ایرانیان

متن کامل