رئالیسم عاملانه

نظریه رئالیسم عاملانه به ما همچنان نوید می‌دهد که جامعه ایران به رغم همه سختی‌های راه و موانع درونی، هنوز در تب و تاب تحول و توسعه هست  و  رو به سوی آینده دارد. پروژه شکست خورده‌ای نیست فایل صوتی                

متن کامل

نقد مناسک‌گرایی

چگونه در یک دولت دینی و در یک جامعه بشدت مناسک‌گرا، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی می‌تواند پایمال بشود و بزرگترین جنایت‌ها روی بدهد؟

متن کامل

هیچ امید آماده‌ای آنجا نیست…

گفت‌وگوی هدی هاشمی و فرانک جواهری با مقصود فراستخواه

متن کامل

برای آینده ایران به خاطر بسپاریم ………

عقلانیتی خاموش همچنان مایل به بهبود مسالمت‌آمیزِ اوضاع است

متن کامل